Szolgáltatások

 

- Bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetése
- Előzetes bizonyítás és igazságügyi szakértő kirendelése
- Európai fizetési meghagyásos eljárás
- Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartása
- Értékpapír és okirat semmissé nyilvánítása
- Fizetési meghagyásos eljárás
- Hagyatéki eljárás
- Házassági és az élettársi vagyonjogi szerződések elektronikus nyilvántartásának vezetése
- Hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzett jogosult vagy kötelezett jogutódjának megállapítása
- Hitelesítések
- Közgyűjteményben elhelyezett dologra vonatkozó valószínű öröklési jogcím igazolására irányuló eljárás
- Közjegyző letéti eljárása
- Közjegyzői okiratok
- Okirat, pénz és érték megőrzése
- Végintézkedés
- Végrehajtás elrendelése

 

Replace it with your image