Okirat, pénz és érték megőrzése

 

A közjegyző - ha jogszabály kivételt nem tesz - bármely okiratot átvehet megőrzés céljából. A közjegyző az okirat átvétele alkalmával jegyzőkönyvet készít, majd az átvett okiratról a félnek átvételi elismervényt ad. A megőrzés lehet határozott és határozatlan idejű is.

Pénz, értéktárgy és közforgalomban levő értékpapír bizalmi őrzés céljából történő átvételére a közjegyző akkor jogosult, ha a fél közjegyzői okirat készítése során és azzal összefüggésben megbízta a közjegyzőt a felsorolt értékeknek a másik fél vagy a feleken kívül álló (harmadik) személy részére történő átadásával, illetőleg bíróságnál vagy más hatóságnál való letétbe helyezésével. A közjegyző az átvételről jegyzőkönyvet készít és a félnek átvételi elismervényt ad. Amennyiben az ügyfél nem rendelkezik arról, hogy a bizalmi őrzésbe helyezett értéktárgyakat a közjegyző mikor adja át, úgy a közjegyző az átvételtől számított 15 napon belül intézkedik. Amennyiben az átadás sikertelennek bizonyul, így a közjegyző a megbízó félnek visszaadja azokat, vagy bíróságnál letétbe helyezi, mely tényről az átadót értesíti.

 

Replace it with your image