Fizetési meghagyásos eljárás

 

A fizetési meghagyásról szóló 2009. évi L. törvény 2010. június óta a közjegyzők hatáskörébe utalta a Fizetési meghagyásos eljárást.
Egymillió forintot meg nem haladó lejárt pénzkövetelés – bizonyos esetek kivételével – csak fizetési meghagyás útján érvényesíthető.
Papír alapon terjesztheti elő kérelmét a természetes személy, társasház, valamint a nonprofit szervezet. Mindenki másnak kérelmét elektronikusan, a MOKK által üzemeltett, zárt rendszeren belül van lehetősége előterjeszteni ügyvéd közreműködésével vagy kezelő felület bérlésével.

Az eljárás összegét a Jogosult előlegezi meg, mely összeg a Kötelezetten behajtható. Az eljárási díj mértéke a követelés 3%-a, minimum 5.000,-Ft maximum 300.000,-Ft, melyet papíralapú kérelem esetén csekken (bármely közjegyzőtől díjmentesen kérhető) kell megfizetni a MOKK részére, elektronikus kérelem esetén a díj fizetés utalással történik.

Fontos megjegyezni, hogy a közjegyző nemperes eljárásban folytatja le a fizetési meghagyásos eljárást, vagyis bizonyítást nem folytat le, a kérelem jogosságát nem vizsgálja. Amennyiben a kötelezett a tartozást vitatja, úgy a fizetési meghagyás átvételétől számított 15 napon belül ellentmondási jogával élhet, melynek következtében a közjegyző az ügyet perré alakítja, és az eljárás aktáját megküldi az illetékes bíróság részére.

Amennyiben a Kötelezett részéről ellentmondás nem érkezik, úgy az átvételtől számított 16. napon a Fizetési meghagyás jogerőssé és végrehajtható válik, mely alapján a Jogosult kérheti a Fizetési meghagyás végrehajtását.

 

Replace it with your image