Európai fizetési meghagyásos eljárás

 

Az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló 1896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: EU Fmh-R.) az Európai Unió tagállamaiban alkalmazandó, Dánia kivételével. Az EU Fmh-R. kizárólag a határon átnyúló ügyekre alkalmazandó. Az európai fizetési meghagyásos eljárás alternatív igényérvényesítési eszközként áll a jogosult rendelkezésére, akinek továbbra is jogában áll a nemzeti jogban előírt eljárást igénybe venni, továbbá az olyan eljárási kérdésekben, amelyekről a rendelet kifejezetten nem rendelkezik, a nemzeti jogot – Magyarország esetén elsősorban a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvényt (a továbbiakban: Fmhtv.) és a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényt (a továbbiakban: Pp.) – kell alkalmazni. Az Fmhtv. 59. §-ának (10)–(11) bekezdései értelmében Magyarországon az európai fizetési meghagyásos eljárás intézése papír alapon történik. A kérelmeket csak papír alapon és csak a közjegyzőhöz lehet benyújtani, aki az iratokat papír alapon állítja elő, és kézbesítteti a feleknek. A kérelem bármelyik közjegyzőhöz benyújtható. Mivel az európai fizetési
meghagyásos eljárás intézése teljes egészében a közjegyzőkre hárul, az eljárásért fizetendő díj teljes egészében a közjegyzőket illeti.

Európai fizetési meghagyásnak van helye, ha:
- a jogosult az Európai Unió polgára és a kötelezett magyar állampolgárságú vagy az Európai Unió polgára vagy 3. ország állampolgára,
- a jogosult 3. ország állampolgára és a kötelezett az Európai Unió polgára,
- a jogosult magyar állampolgár és a kötelezett az Európai Unió polgára,
- amennyiben a jogosult magyar állampolgár és a kötelezett 3. ország állampolgára, úgy a jogosult Magyarországon kívül bármely másik Uniós országban indíthat európai fizetési meghagyást.

A kibocsátáshoz szükséges A formanyomtatvány letölthető az alábbi helyen: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/epo_information_hu.htm?countrySess
ion=21& .

Az eljárási díj mértéke a követelés 3%-a, minimum 5.000,-Ft maximum 300.000,-Ft. Külföldi pénzben esetén a Magyar Nemzeti Bank honlapján szereplő árfolyam az irányadó. A közjegyződíjat átutalással vagy készpénzzel kell megfizetni. A közjegyző a kérelem beérkezését követő 30 napon belül intézkedik az ügyben.

 

Replace it with your image