Értékpapír és okirat semmissé nyilvánítása

 

Az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény értelmében az elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült értékpapír semmissé nyilvánítását a közjegyzőtől annak utolsó birtokosa, és az kérheti, akit az értékpapír alapján valamely jog illet meg, vagy valamely kötelezettség terhel.

Értékpapír alatt azt a nyomdai úton előállított olyan értékpapírt (továbbá váltót és csekket) kell érteni, amely kiállítójának (kibocsátójának) székhelye Magyarországon van.
Az eljárásra bármelyik közjegyző illetékes.
A kérelemnek tartalmaznia kell:
- az értékpapír kiállítójának (kibocsátójának) nevét, székhelyét,
- az értékpapír lényeges tartalmát (megnevezését, az általa megtestesített jogot, követelést, és ha rendelkezésére áll, az értékpapír ISIN-azonosítóját, sorozatszámát, sorszámát).
- A kérelemhez csatolni kell az értékpapír másolatát, amennyiben az rendelkezésre áll.

 

Replace it with your image