Előzetes bizonyítás és igazságügyi szakértő kirendelése

 

Az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény alapján a közjegyzőtől előzetes bizonyítás lefolytatását, valamint igazságügyi szakértő kirendelését lehet kérni, melynek célja az egyszerű és gyors jogérvényesítés elősegítése.

Előzetes bizonyításnak akkor van helye, ha:
- valószínűnek mutatkozik, hogy a bizonyítás a per folyamán, illetőleg annak későbbi szakában már nem lenne sikeresen lefolytatható, vagy az jelentős nehézséggel járna;
- valószínűsíthető, hogy a bizonyítás előzetes lefolytatása a per ésszerű időn belül történő lefolytatását, illetőleg befejezését elősegíti;
- valamely dolog hiányaiért a felet szavatosság terheli;
- a bizonyítás előzetes lefolytatását külön jogszabály megengedi.

A közjegyző előtti előzetes bizonyítást kérelem benyújtásával lehet kérni, amelynek tartalmaznia kell:
- a kérelmező nevét, lakóhelyét (székhelyét),
- az eljárás lefolytatására irányuló kifejezett kérelmet,
- a kérelem előterjesztésének indokait, azokat a körülményeket, amelyeknek alapján előzetes bizonyításnak van helye,
- a rövid tényállást, bizonyítani kívánt tényeket és az azokra vonatkozó bizonyítékokat,
- az igazságügyi szakértő kirendelése iránti kérelmet, ha a kérelmező szerint az eljárás lefolytatásához igazságügyi szakértő kirendelése szükséges,
- az illetékes közjegyző megjelölését, a közjegyző illetékességének megállapításához szükséges adatokat.

 

Replace it with your image