Bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetése

 

A 2009. évi XXIX. törvény ruházza fel a közjegyzőket a bejegyzett élettársi kapcsolatok megszűntetésére, mely eljárást a közjegyző nemperes eljárásban folytat le a felek közös megegyezése alapján. Közjegyző általi megszüntetésének akkor van helye, ha egyik bejegyzett élettársnak sincs olyan gyermeke, akinek tartására a bejegyzett élettársak közösen kötelezettek, és a bejegyzett élettársak az őket egymással szemben terhelő, jogszabályon alapuló tartás,
a közös lakás használata, valamint - az ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetése kivételével - a bejegyzett élettársi közös vagyon megosztása kérdésében közjegyzői okiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglaltan megegyeztek.

 

Replace it with your image